top of page

Turneringsreglement

DELTAGERLISTER

Alle lag må registrere sin spillerstall i Profixio. Dette skal gjøres før første kamp. Man kan ikke endre, eller legge til spillere på en spillerliste etter første kamp. En spiller kan kun spille på ett -1- lag i en klasse, men kan spille på flere lag fra samme klubb i forskjellige klasser. Ingen spillere kan ha spilletilhørighet til annen klubb enn den det deltas for iht NHF.

Et lag kan ha maksimalt 16 spillere per kamp. 

Dette gjelder ikke for lag i aldersgruppen 6-12 år, hvis det skulle være mangel på spillere.
Vi oppfordrer til å følge NHF retningslinjer i barneidretten om Fair Play, hvor alle skal spille og rulleres.

ORDENSREGLER

Det er forbudt i enhver form å nyte alkohol i forbindelse med arrangementet både på området og skoler. Overtredelse kan medføre hjemsendelse. Lagene står ansvarlig for de ordensregler som gjelder i hallene og for arrangementet for øvrig. Overtredelse kan medføre spilleforbud for lag / enkeltpersoner og eventuelt erstatningsansvar. Alvorlige overtredelser enten i kamp eller utenfor kamp, uansett sted kan medføre spilleforbud for lag eller enkelte spillere – og evt. funksjonsforbud for ledere – i resterende kamper under arrangementet og bortvisning, hjemsendelse, erstatningsansvar og lignende.

GARDEROBER

Vi ber om at alle som overnatter på skoler bruker garderobe / dusj på overnattingsstedet der dette er mulig, grunnet begrenset kapasitet på våre haller. Verdigjenstander må ikke ligge uten tilsyn i garderober, i haller og på innkvarteringsstedene. Flint Tønsberg Cup er ikke ansvarlig for eventuelt tap av verdigjenstander under arrangementet, og kan ikke stilles til erstatningsansvar for eventuell skade på gjenstander, personer eller lignende.

CUPREGLEMENT OG JURY


Flint Tønsberg Cup følger Norges Håndballforbund reglement.
Dommeroppsett og kampoppsett for cupen er foretatt av arrangøren. Alle dommere og dommeransvarlig er nøytrale. Oppsett (pulje/klasser/sluttspill) er satt opp nøytralt. Jury oppnevnes av arrangøren, og kan listes opp ved forespørsel. En av de dommeransvarlige er juryleder.


Påmeldings- og deltakerkort må være betalt før cupen starter.

Sammensatte lag må være påmeldt som sammensatt lag i regionserien enten i inneværende sesong iht. NHF.

BRUK AV SPILLERE

I Flint Tønsberg Cup kan lag kan ha maksimalt 16 spillere per kamp.

En spiller kan kun spille på 1 – ett lag i en klasse, men kan spille på flere lag fra en klubb i forskjellige klasser.
Ingen spillere kan ha spilletilhørighet til annen klubb enn den det deltas for iht NHF.

FØR KAMP

Kampoppsettet kan bli endret inntil kampstart. Om  og når det blir gjort endringer i kampoppsettet, vil dette bli publisert på cup-siden på Facebook. Endringer i Sluttspill vil informert på SMS.
Hold deg oppdatert, og følg med på ditt lag i Profixio. 

UNDER KAMP

Laget som står oppført som hjemmelag starter med ballen og stiller til venstre for sekretariatet.
Hjemmelaget skal stille med matchball, så fremt ikke sekretariatet bestemmer noe annet i den enkelte kamp. Ballstørrelse følger reglene til Norges Håndballforbund Region Sør for inneværende sesong.

Timeout er ikke tillatt! Dommer kan velge å stoppe tiden ved alvorlige skader, eventuell usportslig oppførsel. Dersom lagene ikke omgående stiller til avkast ved signal fra dommerne, kan dette medføre walk over. Ved 2 minutters utvisning startes tiden på 2 minutter når spillet kommer i gang igjen etter bestraffelsen. Hvis dommerne viser timeout-tegnet ved utvisning, skal altså ikke kampuret stoppes.

Ved draktlikhet skal bortelag skifte drakt. 
Punktmarkering er ikke tillat. 

POENG

2 poeng for seier – 1 poeng for uavgjort – 0 poeng for tap. Står to lag eller flere likt i poeng avgjøres rekkefølgen slik: (iht § 19-1.6.3)
     1. Poeng i innbyrdes oppgjør.
     2. Målforskjell i innbyrdes oppgjør.
     3. Flest scorede mål i innbyrdes oppgjør
     4. Målforskjell i samtlige kamper
     5. Flest scorede mål i samtlige kamper
     6. Loddtrekning.

Når rekkefølgeberegning på grunnlag av innbyrdes kamper skal benyttes, brukes alle innbyrdes kamper for de lag som rekkefølgen skal avgjøres for. Øvrig rangering i henhold til § 19-1.6 i NHFs reglement.

 
SLUTTSPILL


Det spilles sluttspill i klassene J/G13 til J/G16. Ved tilstrekkelig antall lag pr klasse vil det bli spilt A- og B-sluttspill. Det spilles ikke bronsjefinaler.

 

Flint Tønsberg Cup kan endre sluttspillet helt frem til kampstart i enkelte klasser av sportslige hensyn. Ved slike endringer og endringer i kampoppsett for øvrig vil dette bli opplyst på SMS/e-post til oppgitt lagleder.

Fra og med J/G14 år: Blir resultatet i sluttspillet uavgjort, avgjøres kampen ved 7m konkurranse:

Hvert lag skal ta 3 straffer hver. Ansvarlig dommer skal gjennomføre en loddtrekning, og det laget som vinner bestemmer om de skal skyte først, eller sist. (Man følger denne rekkefølgen gjennom hele 7m konkurransen).
 

Hvert lag nominerer 3 forskjellige spillere som skal ta de 3 første straffene. Alle spillere som ikke er utvist eller diskvalifisert har rett til å delta.  Alle spillere kan opptre både som skyttere og målvakter.

Står det fremdeles uavgjort etter 3 straffekast, nominerer hvert lag 3 nye spillere. Disse kan være de samme som tok straffe i de første 3 straffene. Hvert lag tar deretter en og en straffe til et av lagene har scoret flere mål enn det andre laget ved samme antall kast. Står man fremdeles ikke igjen med en vinner etter 6 straffer forsetter gjentar man prosessen.

I klassen13 år skal det ikke avholdes 7m konkurranse. Blir resultatet i sluttspillet uavgjort, avgjøres kampen ved én full 3 minutters spilleomgang. Ansvarlig dommer skal gjennomføre en loddtrekning, og det laget som vinner starter med ballen. Er det fremdeles ikke avgjort en vinner etter denne omgangen, gjentas prosessen foruten om at det motsatte laget starter med ballen. Er det fortsatt uavgjort avgjøres kampen med loddtrekning.

PROTEST

Ved eventuell protest må denne innleveres juryen i administrasjonen i spillehallen omgående etter kampslutt – med et protestgebyr pålydende 1000 NOK vedlagt.  Protestavgiften refunderes om protesten tas til følge.

For at en protest skal være gjeldende må det påføres at protest leveres på kamprapporten, og at denne er undertegnet av motstanderes lagleder. (Jury kan se bort i fra dette ved spesielle tilfeller). Juryen vil behandle protesten omgående og så snarlig som det er praktisk mulig. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke bestrides.

Juryen vil etter beste evne opplyse alle parter om protesten, og endelig avgjørelse samt innhente muntlig redegjørelse fra alle aktuelle parter. Juryen kan se bort i fra å innhente muntlig redegjørelse hvis hendelsen har en åpenbar løsning i turneringsreglementet. Alle henvendelser til juryen skal gjøres til juryleder.


WALK-OVER

Lag som uteblir fra kamp, uten gyldig grunn, taper kampen med 10-0. Ved gjentatt uteblivelse kan laget diskvalifiseres fra turneringen. Juryen kan, om spesielle omstendigheter foreligger, bestemme at lag skal diskvalifiseres allerede ved den første forseelsen. Eksempelvis om usportslig WO tjener det ene laget eller «bestraffer» annet lag i turneringen.


BALLSTØRRELSER

Ballstørrelse følger reglene til Norges Håndballforbund Region Sør for inneværende sesong.


J/G 16: Ballstørrelse 2

J/G 15: Ballstørrelse 2

J/G 14: Ballstørrelse 1

J/G 13: Ballstørrelse 1

J/G 12: Ballstørrelse 0

J/G 11: Ballstørrelse 0 

J/G 10: Ballstørrelse 0 

J/G 9:  Ballstørrelse: 00 

J/G 8:  Ballstørrelse: 00

J/G 7:  Ballstørrelse: 00 Mykball 

J/G 6:  Ballstørrelse 00 MykballKLISTERBRUK
 

I klassene J15/G15 og J16/G16 tillates bruk av vannbasert naturklister. Overtredelse av reglene for klister vil medføre bot på kr. 2000,- og laget vil bli bortvist fra turneringen.
 

PREMIERING

Alle A-finalelag og vinneren i B-finalen premieres. Deltakerpremie til alle spillere i 6-12 år.

DISPENSASJONSREGLEMENT

Flint Tønsberg Cup tar i mot dispensasjoner som allerede er innvilget av den aktuelle regionen. Flint Tønsberg Cup godkjenner dispensasjoner gitt av regionen i den aktuelle spilleform.

Det er kun tillatt med en -1- spiller med dispensasjon pr lag. Med unntak av klassene 6-12 år hvor det er tillatt med to -2- dispensasjoner pr lag. Det kan søkes om to -2- eller flere spillere med dispensasjon pr lag. Da vil alle kamper og derav poeng være gjeldende, men det aktuelle laget vil automatisk bli plassert sist i sin gruppe. Medfører dette en plass i et sluttspill vil man automatisk tape kampen. Flint Tønsberg cup forplikter seg ikke til å informere andre lag om dispensasjoner som er gitt. Klubben forplikter seg til å gi beskjed til motstanderlaget om godkjent dispensasjon før kampstart. Dersom dette ikke blir fulgt opp kan dispensasjonen bli trukket tilbake.

 

Vi oppfordrer alle til å følge NHFs veiledning om spillere på dispensasjon og oppfordrer til sportslig rettferdighet og fair play.

 

For spørsmål angående reglement bes det tas kontakt med Flint Tønsberg Cup.
 

 

Forsikringer og ansvar
 

Flint Tønsberg Cup har ingen kollektiv forsikring som dekker sykdommer eller skader på person eller utstyr, og er ikke erstatningspliktig for økonomisk tap som følge av slike forhold. Flint Tønsberg Cup v/ arrangør er ikke erstatningspliktig for økonomiske tap som følge av force majeure hendelser. Vi oppfordrer alle deltagere og ledere til aldri å legge fra seg verdisaker uten tilsyn, inkludert klær, sko og bagger.

 

bottom of page