top of page

INNKVARTERING

 


Alle lag som overnatter bor på Sandeåsen skole, Presterød barneskole eller Presterød ungdomsskole som ligger i gangavstand til Slagenhallen og Rema 1000 Arena.

På skolen er det vakter som er behjelpelig med det man måtte lure på. Det skal fylles ut 2 romlister pr. lag som overnatter. Den ene romlisten skal henge på døra, den andre skal vakten ha. Vakten viser lederen klasserommet, og sammen ser de om rommet har noen feil/mangler.


Vakten vil også vise hvor oppmøteplassen for en evt. brann er.

Bespisning

Bespisning er i Samfunnssalen, som ligger i samme bygg som Slagenhallen.


Spisetider


Sted: Slagenhallen

Frokost (lørdag og søndag): kl 6.30-09.30

Middag (lørdag): kl 14.30-18.30

Transport under cupen
 

Busstransport mellom skoler og haller, bestilles ved påmelding, men er inkludert i A-kort. For de lag som har bestilt transport, vil det bli sørget for intern transport mellom spillested og overnattingssted.

For lag som overnatter på skoler er det ikke behov for transport til Slagenhallen og Rema 1000 Arena.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil bli transport tilbake fra hallene til skolene på søndag.

flinttonsbergcup5

Ordensregler for skolene

 1. Det skal være minst en voksen leder som overnatter sammen med lagene.

 2. Ved ankomst anvises overnattingsstedet. Dette skal besiktiges av lagets leder og en representant for arrangøren. (Rommet innkvitteres).

 3. En romliste leveres arrangøren, og en henges utenfor døren til klasserommet laget skal sove på.

 4. Lagene sørger selv for å sette til side stoler og bord. Det oppfordres til at lagleder noterer hvordan og hvor stoler og bord befinner seg ved ankomst, slik at det er mulig å sette disse tilbake på samme sted.

 5. Før avreise skal laget rydde rommet for søppel, flasker etc. Deretter skal rommet godkjennes av vaktsjef og utkvitteres. Alle lag skal være ute av overnattingsstedet innen kl. 12.00 søndag.

 6. Det skal være ro på overnattingsstedet mellom kl. 23.00 og 06.00 natt til lørdag, og kl. 01.00 og 06.00 natt til søndag.

 7. Unødig bråk i trapper og ganger må unngås. All ballkasting/-sparking innendørs er forbudt.

 8. Det skal ikke søples til på skoleområdene – bruk papirkurver/sekker.

 9. All bruk av alkohol under reisen til og fra turneringen og under selve oppholdet er selvføgelig strengt forbudt. Brudd medfører øyeblikkelig utvisning.

 10. Røyking er strengt forbudt i garderober, klasserom og korridorer. Alarm kan utløses.

 11. Lagleder er ansvarlig for at alle kommer seg ut av bygningen ved brannalarm. Opptelling må holdes for å kontrollere at alle har kommet seg ut.

 12. De enkelte lag er ansvarlig for skader som eventuelt påføres de enkelte skoler.

 13. Lag som ikke overholder bestemmelsene, vil kunne risikere å bli tatt ut av turneringen, eventuelt bli bortvist fra overnattingsstedet.

 14. Hvis enkelte skoler har ordensregler i tillegg til de overfor, vil disse bli utdelt ved ankomst og skal gjelde i tillegg.
   

Grove overtredelser vil bli rapportert til Norges Håndballforbund.

Viser også til NHF ordensreglement.

bottom of page